Styret

Styret for perioden 2023 / 2024 består av følgende medlemmer:

Formann: Jan Heimstad
Kasserer: Kari Bjerkan
Styremedlem: Connie Arneson
Havnesjef: Betty Ann Skalstad
Havneassistent: Andreas Brække
Revisorer: * Mona Ringstad og Birger Taranrød
Valgkomité: * Marthe Strand og Agron Tahiri

*) Alle styrets medlemmer velges for 2 år, men slik at halvparten av dem uttrer hvert annet år. Alle valg skal være forberedt av en valgkomité på 2 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 1 år. Revisorer velges for 1 år av generalforsamlingen.