Styret

Styret for perioden 2020 / 2021 består av følgende medlemmer:

Formann: Jan Morten Løe (valgt i 2018)
Kasserer: Kari Bjerkan (valgt i 2018)
Styremedlem: Lise Taranrød
Havnesjef:Geir H. Moen
Havneassistent:Anlaug Kallestad
Revisorer: *Therese M. Løe og Birger Taranrød
Valgkomité: *Therese M. Løe og Birger Taranrød


*) Alle styrets medlemmer velges for 2 år, men slik at halvparten av dem uttrer hvert annet år. Alle valg skal være forberedt av en valgkomité på 2 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 1 år. Revisorer velges for 1 år av generalforsamlingen.