Styret

Styret for perioden 2019 / 2020 består av følgende medlemmer:

Formann: Jan Morten Løe (valgt i 2018)
Kasserer: Kari Bjerkan (valgt i 2018)
Havnesjef: Geir H. Moen
Styremedlem: Therese M. Løe (valgt i 2018)
Revisorer: Birger Taranrød og Therese Løe
Valgkomité: Ingen valgt! *

*) Styret søker etter frivillige til denne posten:
«Alle valg skal være forberedt av en valgkomité på 2 medlemmer som velges av årsmøtet for 1 år. «