Styret

Styret for perioden 2020 / 2021 består av følgende medlemmer:

Formann: Jan Morten Løe
Kasserer: Kari Bjerkan
Styremedlem: Connie Arneson
Havnesjef: Andreas Brække
Havneassistent: Anlaug Kallestad
Revisorer: * Mona Ringstad og Birger Taranrød
Valgkomité: * Therese M. Løe og Marthe Strand

*) Alle styrets medlemmer velges for 2 år, men slik at halvparten av dem uttrer hvert annet år. Alle valg skal være forberedt av en valgkomité på 2 medlemmer som velges av generalforsamlingen for 1 år. Revisorer velges for 1 år av generalforsamlingen.