Søk om medlemskap

Her kan du søke om medlemskap i foreningen Keisemarkens Brygge og Badehus.
NB: Dette skjemaet er under uttesting! (fungerer kanskje ikke ennå)

Jeg / vi søker herved om medlemskap i
Keisemarkens Brygge og Badehus:

(Oppgi fullstendig navn og gateadresse i.h.t. folkeregisteret.
Felt med stjerne (*) er påkrevd felt!)


Priser for medlemskap: