Siste Nytt

Generalforsamling

Styret i Keisemarkens Brygge og Badehus innkaller til GENERALFORSAMLING torsdag 26. august kl. 18:00.

I vedtektene for Keisemarkens Brygge og Badehus står det følgende:
§ 7) Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år før Sankthans, og kunngjøres med minst 30 dagers varsel.

På grunn av den ekstraordinære Korona-virus pandemien blir møtet utsatt til 26. august.

Sakspapirer vil bli publisertvåre hjemmesider minimum 1 uke i forveien.

Forslag til saker til behandling sendes til styret@keisemarken.no og må være oss i hende minimum 14 dager i forveien.