Om oss

Keisemarkens Brygge og Badehus ble etablert i 1853.

Foreningens formål er å bevare og videreføre drift av Keisemarkens Brygge og Badehus, som er en gammel kulturinstitusjon med tilhold ved Indre Havn i Horten. (se våre vedtekter)

Som medlemmer kan opptas beboere i Horten kommune.
Søknad om medlemskap skjer til styret.

Foreningen har to medlemskategorier;
bademedlemmer og bryggemedlemmer.
Antall bademedlemmer begrenses til 60, og antall båtmedlemmer begrenses til 28.

Medlemskap kan ikke overdras til andre.
Bademedlemmer har kun adgang til badehuset for seg og sin husstand samt gjester. (se reglement for badehuset) Bryggemedlemmer disponerer tildelt båtplass, og kan benytte badehuset ved å betale badekontingenten og innmeldingsavgift som er bestemt for året, dersom det er ledig bademedlemsskap.
(se reglement for bryggen)