Om oss

Keisemarkens Brygge og Badehus ble etablert i 1853.

Foreningens formål er å bevare og videreføre drift av Keisemarkens Brygge og Badehus, som er en gammel kulturinstitusjon med tilhold ved Indre Havn i Horten. (se våre vedtekter)

Som medlemmer kan opptas beboere i Horten kommune.
Søknad om medlemskap skjer til styret.

Foreningen har to medlemskategorier;
bademedlemmer og bryggemedlemmer.
Antall bademedlemmer begrenses til 60, og antall båtmedlemmer begrenses til 28.

Medlemskap kan ikke overdras til andre.
Hvis flytting til annen kommune regnes en overgangsperiode på 2 år.
Bademedlemmer har kun adgang til badehuset for seg og sin husstand samt gjester. (se reglement for badehuset) Bryggemedlemmer disponerer tildelt båtplass, og kan benytte badehuset ved å betale badekontingenten som er bestemt for året.
(se reglement for bryggen)