Kontingent og priser

Medlemskontingent og inntredesavgift m.m.

  • Bademedlemskap – Inntredelsesavgift kr. 500,-
  • Bademedlemskap – Kontingent kr. 500,-
  • Båtmedlemskap – Inntredelsesavgift kr. 1500,-
  • Båtmedlemskap – Kontingent kr. 1500,-
  • Nøkkel kr. 500,-

Vi minner også om at ingen av disse avgiftene er refunderbare!

Ved utmeldelse skal utlevert nøkkel tilbakeleveres.

Tap av nøkkel belastes med et tilleggsgebyr på kr. 500,-

NB: Søknad om medlemskap sendes til styret, og behandles på førstkommende styremøte!