Keisemarkens Brygge og Badehus

Innkalling til Generalforsamling 2022

Styret i Keisemarkens Brygge og Badehus innkaller til GENERALFORSAMLING
onsdag 7. september 2022
– kl. 19:00

Denne gangen arrangerer vi det i Hortens Turnforenings selskapslokaler – Grønligata 23 (3.etg. i Turnhallen)

På grunn av planlegging av innkjøp av mat og drikke, må vi ha skriftlig påmelding!

Påmelding foretas ved å svare på den tilsendte mailen vi sendte ut mandag 08.08.2022 – med navn, antall personer og telefonnummer.

Les mer her….

Keisemarkens Brygge og Badehus ble etablert i 1853.

Foreningens formål er å bevare og videreføre drift av Keisemarkens Brygge og Badehus, som er en gammel kulturinstitusjon med tilhold ved Indre Havn i Horten.

Som medlemmer kan opptas beboere i Horten kommune.
Søknad om medlemskap skjer til styret.

Foreningen har to medlemskategorier; bademedlemmer og bryggemedlemmer. Antall bademedlemmer begrenses til 60, og antall båtmedlemmer til 28.

Medlemskap kan ikke overdras til andre.
Hvis flytting til annen kommune regnes en overgangsperiode på 2 år.
Bademedlemmer har kun adgang til badehuset for seg og sin husstand samt gjester. (se reglement for badehuset) Bryggemedlemmer disponerer tildelt båtplass, og kan benytte badehuset ved å betale badekontingenten som er bestemt for året.
(se reglement for bryggen)

Kontakt oss her…

Keisemarkens Brygge og Badehus ble stiftet 19.06.1853
Org.nr.: 921 259 441