Bryggen

Reglement for bryggen

 1. Bryggen forvaltes på Styres vegne av bryggesjefen.
  Enhver må rette seg etter anvisninger fra han.
 2. Alle båteiere må selv besørge egne fortøyningsinnretninger.
  Det må ikke fortøyes i rekkverk.
 3. Båtene må være fortøyd med tilstrekkelig dimensjonert tauverk, og fangliner må enten ha lodd eller fjær.
 4. Skade på brygge eller annenmanns båt påført som følge av utilstrekkelig fortøyninger medfører erstatningsansvar.
 5. Registreringspliktige båter skal være registrert og forskriftsmessig merket.
 6. Båtavgift skal betales innen 1. mai. Plass som ikke lenger ønskes benyttet skal sies opp før denne tid.
 7. Det er ikke anledning til å overdra tildelt båtplass ved salg av båt. Plassen går da tilbake til Styret som fordeler denne til aktuelle søkere. Fremleie eller utlån av båtplass tillates ikke.
 8. Det er forbudt å tømme eller pumpe olje eller oljeholdig vann i bryggeområdet.
 9. Etter sjøsetting skal opplagsplass ryddes og avfall fjernes.
  Bukker og opplagmaterialer kan stables pent og ordentlig ved opptrekkspillet. Opplagsplassen skal være ryddet før 15. juni.
 10. Enhver kan benytte uttak for strøm til elektrisk verktøy.
  Nøkler til uttaksboks på lysstolpe i land, utleveres ved henvendelse til bryggesjefen.
 11. Bryggesjefen har anledning til å omdisponere tildelt plass avhengig av båtens størrelse.
  Maksimum båtlengde begrenses til 20 fot, grunnet bryggens tilstand.
 12. Medlemskap i Keisemarkens brygge er kun for innbyggere bosatt i Horten kommune.

Styret april 2010. Revidert på Generalforsamlingen 2020.