Bilder

Badehuset tegnet inn på Hortens første reguleringsplan fra 1867