Bilder

Bilder fra 170-års jubileet
Diverse bilder ..
Badehuset tegnet inn på Hortens første reguleringsplan fra 1867
Kobberstikk fra Indre Havn – ukjent dato og kunstner – kilde Marinemuseet
Maleri fra 1881 med motiv fra Indrehavn – malt av Marinemuseets oppsynsmann Ingvald Gabrielsen – kilde Marinemuseet
Foto: Dag Lindberg - 2021
Logo – Keisemarkens Brygge og Badehus – Anno 1853