Badehuset

Ordensregler for badehuset

  1. Adgang til Badehuset har et hvert medlem som har betalt badeavgift som fastsettes av Generalforsamlingen.
    Adgangen gjelder også medlemmets familie og deres gjester.
  2. Medlemmet er ansvarlig for badehusets aktsomme behandling, og sørger for behørig orden efter bruk.
  3. Det skal være ro på brygga kl. 23:00
  4. Mindreårige barn må ha følge med voksen person.
  5. Bruk av badehuset skjer på eget ansvar for egen person og familie.
  6. Soling på taket er ikke tillat.
  7. Etter bruk sørges det for behørig låsing av dør og port.

Vedtatt på Generalforsamling 25. juni 1990. Revidert på Generalforsamlingen 2020.