Badehuset

Ordensregler for badehuset

  1. Adgang til Badehuset har et hvert medlem som har betalt badeavgift som fastsettes av Generalforsamlingen.
    Adgangen gjelder også medlemmets familie, samt tilreisende gjester.
  2. Medlemmet er ansvarlig for badehusets aktsomme behandling, og sørger for behørig orden efter bruk.
  3. Badetiden avsluttes klokken 21.
  4. Mindreårige barn må ha følge med voksen person.
  5. Bruk av badehuset skjer på eget ansvar for egen person og familie.
  6. Soling på taket er ikke tillat.
  7. Efter bruk sørges det for behørig låsing av dør og port.

Vedtatt på Generalforsamling 25. juni 1990.

Se forøvrig ekstraordinære tiltak under den alvorlige
Korona-virus pandemien: