Arkivet

Klikk på bildene under for å leste ned filene i PDF:

Sakspapirer Generalforsamlingen 2023
Sakspapirer Generalforsamlingen 2022
Generalforsamlingsprotokoll 2022
Sakspapirer Generalforsamlingen 2021
Generalforsamlingsprotokoll 2021

Generalforsamlingen 2020:

Sakspapirer Generalforsamlingen 2020
Generalforsamlingsprotokoll 2020

Generalforsamlingen 2019:

Sakspapirer Generalforsamlingen 2019
Generalforsamlingsprotokoll 2019

Protokoll 2018:

Protokoll 2017 :

Generalforsamlingsprotokoll 2018
Generalforsamlingsprotokoll 2017

Vedtekter:

Reglement og ordensregler:

Vedtekter
Reglement og ordensregler

Last ned vår logo: