Arkivet

Klikk på bildene under for å leste ned filene i PDF:

Generalforsamlingen 2021:

Sakspapirer Generalforsamlingen 2021
Generalforsamlingsprotokoll 2021

Generalforsamlingen 2020:

Sakspapirer Generalforsamlingen 2020
Generalforsamlingsprotokoll 2020

Generalforsamlingen 2019:

Sakspapirer Generalforsamlingen 2019
Generalforsamlingsprotokoll 2019

Protokoll 2018:

Protokoll 2017 :

Generalforsamlingsprotokoll 2018
Generalforsamlingsprotokoll 2017

"Lover" anno 2010:

Gjeldende vedtekter osv. 2021:

Lover 2010
Vedtekter, Reglement og Ordensregler 2021 for Keisemarkens Brygge og Badehus

Last ned vår logo: