Keisemarkens Brygge og Badehus

Keisemarkens Brygge og Badehus ble etablert i 1853.

Foreningens formål er å bevare og videreføre drift av Keisemarkens Brygge og Badehus, som er en gammel kulturinstitusjon med tilhold ved Indre Havn i Horten.

Som medlemmer kan opptas beboere i Horten kommune.
Søknad om medlemskap skjer til styret.

Foreningen har to medlemskategorier; bademedlemmer og bryggemedlemmer. Antall bademedlemmer begrenses til 60, og antall båtmedlemmer til 28.

Medlemskap kan ikke overdras til andre.
Hvis flytting til annen kommune regnes en overgangsperiode på 2 år.
Bademedlemmer har kun adgang til badehuset for seg og sin husstand samt gjester. (se reglement for badehuset) Bryggemedlemmer disponerer tildelt båtplass, og kan benytte badehuset ved å betale badekontingenten som er bestemt for året.
(se reglement for bryggen)

Kontakt oss her…

GENERALFORSAMLING og JUBILEUMSFEST

 

Styret i Keisemarkens Brygge og Badehus innkaller til
GENERALFORSAMLING og JUBILEUMSFEST

 Torsdag 24. august – kl. 18:00  

I år fyller foreningen vår utrolige 170 år!
Det har vi bestemt oss for at må feires på en skikkelig måte.

Les mer her!

Keisemarkens Brygge og Badehus ble stiftet 19.06.1853
Org.nr.: 921 259 441