Keisemarkens Brygge og Badehus

Keisemarkens Brygge og Badehus ble etablert i 1853.

Foreningens formål er å bevare og videreføre drift av Keisemarkens Brygge og Badehus, som er en gammel kulturinstitusjon med tilhold ved Indre Havn i Horten.

Som medlemmer kan opptas beboere i Horten kommune.
Søknad om medlemskap skjer til styret.

Foreningen har to medlemskategorier; bademedlemmer og bryggemedlemmer. Antall bademedlemmer begrenses til 40, og antall båtmedlemmer til 28.

Medlemskap kan ikke overdras til andre.
Hvis flytting til annen kommune regnes en overgangsperiode på 2 år.
Bademedlemmer har kun adgang til badehuset for seg og sin husstand samt tilreisende gjester. (se reglement for badehuset) Bryggemedlemmer disponerer tildelt båtplass, og kan benytte badehuset ved å betale badekontingenten som er bestemt for året.
(se reglement for bryggen)

Innkalling til Generalforsamling 2020

Styret innkaller til generalforsamling, fredag 21. august kl. 18:00
hos Therese og Jan Morten Løe i Kjærlighetsstien 8 b.


På grunn av smittevernhensyn, må vi ha skriftlig påmelding skriftlig påmelding innen 18. august, med navn, adresse og telefonnummer.

Etter den offisielle delen, vil det bli servert reker og hvitvin for de som har lyst.

Påmelding kan gjøres her…

Keisemarkens Brygge og Badehus ble stiftet 19.06.1853
Org.nr.: 921 259 441

Se forøvrig ekstraordinære tiltak under den alvorlige
Korona-virus pandemien: