Keisemarkens Brygge og Badehus

Keisemarkens Brygge og Badehus ble etablert i 1853.

Foreningens formål er å bevare og videreføre drift av Keisemarkens Brygge og Badehus, som er en gammel kulturinstitusjon med tilhold ved Indre Havn i Horten.

Som medlemmer kan opptas beboere i Horten kommune. Søknad om medlemskap skjer til styret.

Foreningen har to medlemskategorier; bademedlemmer og bryggemedlemmer. Antall bademedlemmer begrenses til 60, og antall båtmedlemmer til 28.

Medlemskap kan ikke overdras til andre. Hvis flytting til annen kommune regnes en overgangsperiode på 2 år.
Bademedlemmer har kun adgang til badehuset for seg og sin husstand samt gjester. (se reglement for badehuset) Bryggemedlemmer disponerer tildelt båtplass, og kan benytte badehuset ved å betale badekontingenten som er bestemt for året.
(se reglement for bryggen)

Kontakt oss her…

GENERALFORSAMLING 2024

Torsdag 22. august 2024 – kl. 18:00 

ØNSKER DU BÅTPLASS?

Det er ledige båtplasser på Keisemarkens Brygge og Badehus, på Indre Havn. Passer for båter på maks 20 fot.

Rimelig leie!
BRYGGE-medlemskap:
Innmeldingsavgift: kr. 1.500,-
Nøkkel: kr. 650,-
Årlig kontingent: kr. 1.500,-
NB: Første året betales både innmeldingsavgift og kontingent!

Vi har dessverre ikke tilgang på vann og fast strømtilkobling!

Se reglement for bryggen her!
Se søknadsskjema her!

Keisemarkens Brygge og Badehus ble stiftet 19.06.1853
Org.nr.: 921 259 441