Keisemarkens Brygge og Badehus

Innkalling til DUGNAD


Vi innkaller til dugnad på badehuset og bryggen.

De foreløpige datoene er følgende:
* Torsdag 27. mai – fra kl. 17:00 : Rydding, og inspeksjon av taket.
* Onsdag 2. juni – fra kl. 17:00: Snekring og diverse reparasjoner.
* Onsdag 9. juni – fra kl. 17:00: Snekring og diverse reparasjoner.

Det trengs også vedlikehold i form av skraping, maling og rengjøring.
Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon og tidspunkt for dette senere.

Nb: For å få en oversikt over hvor mange som kommer de forskjellige dagene, trenger vi skriftlig påmelding.
Send oss en beskjed med dato for når du ønsker å delta på dugnaden, ogh antall deltagere til styret@keisemarken.no


Keisemarkens Brygge og Badehus ble etablert i 1853.

Foreningens formål er å bevare og videreføre drift av Keisemarkens Brygge og Badehus, som er en gammel kulturinstitusjon med tilhold ved Indre Havn i Horten.

Som medlemmer kan opptas beboere i Horten kommune.
Søknad om medlemskap skjer til styret.

Foreningen har to medlemskategorier; bademedlemmer og bryggemedlemmer. Antall bademedlemmer begrenses til 60, og antall båtmedlemmer til 28.

Medlemskap kan ikke overdras til andre.
Hvis flytting til annen kommune regnes en overgangsperiode på 2 år.
Bademedlemmer har kun adgang til badehuset for seg og sin husstand samt gjester. (se reglement for badehuset) Bryggemedlemmer disponerer tildelt båtplass, og kan benytte badehuset ved å betale badekontingenten som er bestemt for året.
(se reglement for bryggen)

Kontakt oss her…

Keisemarkens Brygge og Badehus ble stiftet 19.06.1853
Org.nr.: 921 259 441

Se forøvrig ekstraordinære tiltak under den alvorlige
Korona-virus pandemien: